Thursday, September 25, 2008

Mathematics Bumi Sebagai Sfera


Salam perkenalan, saya cg mazlan, mengajar matematik tingkatan 5

Bumi Sebagai Sfera
Ananlisa soalan : SPM Kertas 2 Bahagian B
Markah : 12 markah

a. Bentuk soalan yang pertama: Diameter
i. Diameter Selarian Latitud
A ( x U, y B )
B ( x U, 180-y T )

Ingat !!!
Latitudnya sama nilai dan sama arah mata angin.
Longitud iaiatu jumlah nilai darjah Timur dan Barat akan menjadi 180 darjah.

Contoh :
MN ialah diameter selarian latitud sepunya,
M ( 30U, 70B ) maka N(30U, 110T)

ii. Diameter Bumi
A ( x U, y B )
C ( x S, 180-y T )

Ingat !!!
Latitudnya sama nilai tetapi arah mata angin berlawanan antara Utara dan Selatan.
Longitud iaiatu jumlah nilai darjah Timur dan Barat akan menjadi 180 darjah.

Contoh :
JK ialah diameter bumi,
J( 30U, 70B ) maka K(30S, 110T)

b. Bentuk soalan yang kedua: Jarak
i. jarak pada selarian latitud bila latitud sama
ii. jarak pada permukaan bumi bila longitud sama
iii. jarak terdekat bila longitud timur dan barat berjumlah 180 darjah
iv.

No comments: